ЦИД>>Програма Сигурност>>OЗОП >>Източници>>Белгия

   
 

Белгия

Белгия конфиденциално

Страната е  една от първите членки на ЕС, която  още в края на 90-те години въвежда практиката за изготвяне на стратегически анализи и други оперативни инструменти в борбата срещу организираната престъпност. Характерна особеност е тясното участие на белгийски експерти и екипи и в разработването на общоевропейските доклади ОСТА в тясно сътрудничество с Европол. Може да се каже, че белгийският национален доклад заляга в основата на общоевропейските доклади. Университетът Гент има заслуга и за въвеждането на съответна методология за оценка на заплахите, използвана и от европейските институции. Характерно за белгийския национален доклад е, че обхваща всички компоненти на стратегическия анализ: ситуационен анализ (панорама на криминалната дейност в страната), анализ на заплахите/риска, нови и бъдещи трендове в организираната престъпност, включително и при използването на контрастратегии и разработване на план за действие. Стратегическото планиране и процес съдържат също и оценка на самата стратегия в борбата срещу организираната престъпност.

Белгийският ОЗОП доклад не е наличен на английски, а само на френски език: Rapport annuel 2007 sо lа criminalité organisée en Belgique (2005- 2006)


   Програма Сигурност
   ТЕМИ
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз

 
pornload.cc