ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност >> ОЗОП

   
 

Оценка на заплахите от организираната престъпност (ОЗОП)

Оценката на заплахите от организираната престъпност (ОЗОП) в България цели въвеждането на европейски инструмент, вече успешно прилаган в редица страни-членки, за оценка и мониторинг на заплахите от организираната престъпност. В основата му стои национален годишен доклад за рисковете от организираната престъпност. Проектът се реализира от Центъра за изследване на демокрацията, Министерството на вътрешните работи, Държавана агенция „Национална сигурност”, Националната агенция по приходите и Агенция „Митници”.В разработването му е използван опита на експери от Агенцията за борба с тежката и организираната престъпност на Великобритания, Европол, Криминалната полиция на Нидерландия, Федералната полиция на Белгия и Криминалната полиция на Провинция Северен Рейн Вестфалия. Публикуване от Центъра за изследване на демокрацията на наръчник, който включва най-добрите методологии, както на национални, така и на международни оценки на заплахите от организираната престъпност, които да се използват при разработването на ОЗОП доклада.
Организиране на поредица от семинари от партньорски правоохранителни агенции, насочени към запознаване на междуведомствената работна група с националния опит на подбраните страни- членки.  още >>           

                                                              

Събития

всички събития

Оценка на заплахите от организирана престъпност в България
На 9 октомври 2018 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, на която бяха обсъдени изводите от доклад „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“, изготвен с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна Сигурност“ на ЕС. още »
 
Oценка на заплахите от организирана престъпност в България
През септември 2017 г. Центърът за изследване на демокрацията започна работа по инициативата „Oценка на заплахите от организирана престъпност в България“ в рамките на Националната програма на Република България по Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020, с отговорен орган дирекция „Международни проекти“ на Министерството на вътрешните работи. още »
 

Публикации

всички публикации

Оценка на заплахите от организирана престъпност в България
Настоящата оценка на организираната престъпност в България е втората, която Центърът за изследване на демокрацията осъществява. Първата обхваща периода 2010 – 2011 г., а в настоящата се анализират данни за избраните десет престъпни дейности за времето между 2013 и 2017 г. Този анализ е първият от планираните три последователни годишни оценки, като в него се очертава и основният подход за бъдещите оценки. още »
 
Брошура: Оценка на заплахите от организирана престъпност в България
Общата оценка на криминалните пазари, свързани с тежката и организирана престъпност, показва свиване на някои основни пазари и ръст при други. Пазарът на нелегални тютюневи изделия, както и организираните ДДС измами бележат значителен спад. още »
 


   Програма Сигурност
   ТЕМИ
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз