ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност >> ОЗОП

   
 

Оценка на заплахите от организираната престъпност (ОЗОП)

Оценката на заплахите от организираната престъпност (ОЗОП) в България цели въвеждането на европейски инструмент, вече успешно прилаган в редица страни-членки, за оценка и мониторинг на заплахите от организираната престъпност. В основата му стои национален годишен доклад за рисковете от организираната престъпност. Проектът се реализира от Центъра за изследване на демокрацията, Министерството на вътрешните работи, Държавана агенция „Национална сигурност”, Националната агенция по приходите и Агенция „Митници”.В разработването му е използван опита на експери от Агенцията за борба с тежката и организираната престъпност на Великобритания, Европол, Криминалната полиция на Нидерландия, Федералната полиция на Белгия и Криминалната полиция на Провинция Северен Рейн Вестфалия. Публикуване от Центъра за изследване на демокрацията на наръчник, който включва най-добрите методологии, както на национални, така и на международни оценки на заплахите от организираната престъпност, които да се използват при разработването на ОЗОП доклада.
Организиране на поредица от семинари от партньорски правоохранителни агенции, насочени към запознаване на междуведомствената работна група с националния опит на подбраните страни- членки.  още >>           

                                                              

Събития

всички събития

Oценка на заплахите от организирана престъпност в България
През септември 2017 г. Центърът за изследване на демокрацията започна работа по инициативата „Oценка на заплахите от организирана престъпност в България“ в рамките на Националната програма на Република България по Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020, с отговорен орган дирекция „Международни проекти“ на Министерството на вътрешните работи. още »
 
Публична дискусия: Оценка на заплахите от организираната престъпност
На 3 април 2012 г. в зала „Изток” на Народното събрание Центърът за изследване на демокрацията представи първия национален доклад Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност в България. По време на форума бяха представени основните резултати на оценката, както и значението й в контекста на формирането на европейски политики за борба с организираната престъпност. още »
 

Публикации

всички публикации

Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност 2010-2011
Докладът "Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност 2010-2011" разглежда актуалното състояние и тенденциите на развитие на тежката и организираната престъпност в България. още »
 
Противодействие на организираната престъпност в България: оценка на правната рамка
Публикацията предлага анализ и оценка на правната рамка за противодействие на организираната престъпност и изследва проблемите, които възникват при практическото й прилагане. още »
 


   Програма Сигурност
   ТЕМИ
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз

 
pornload.cc