Моис Файон

Главен експерт, Програма Сигурност

Пишете на д-р Моис Файон на адрес: mois.faion(at)online(dot)bg ll снимка с висока резолюция


Образование

Доктор, Институт по балканистика (Москва)

Магистър по бизнес администрация (Йейл, САЩ)

Магистър по философия, Софийски университет


Биография

Д-р Файон е Директор по научната дейност на Центъра през 1991-1993. Ръководил е издателската програма, както и изследователски проекти за икономическата и правната реформа, етническите отношения и социологически изследвания по проблеми на преходния период. Като Финансов директор Д-р Файон отговаря за цялостната финансова дейност на Центъра и дъщерните му организации и за работата на счетоводния отдел. Д-р Файон участва като изследовател в проекти на Програма Сигурност за връзката между организираната престъпност и корупцията в страните членки на ЕС, за сътрудничеството между митници и гранични служби по външните граници на ЕС, за усъвършенстване работата на полицейските отдели за вътрешни работи. В рамките на първото изследване на риска от организираната престъпност за България д-р Файон е проучвал редица криминални пазари.

Има над 10-годишен опит в частния сектор в САЩ като специалист по финанси и маркетингови изследвания, занимавал се е с финансов мениджмънт и дю дилиджънс анализ за американски телекомуникационни компании.

Изследователски фокус

Антикорупционни политики, конвенционална и организирана престъпност, гранично управление и миграция, гражданско общество и национална сигурност

Езици

Английски, руски

 

 
   
pornload.cc