ЦИД » АЕСОП » Новини

 

Новини

Изявление на Агенцията на ЕС за основните права по повод Международния ден на ромите
Ромите съобщават за най-високите нива на дискриминация във всички области, изследвани от EU-MIDIS на Агенцията на ЕС за основните права. За да се подобри положението, ромските и травълър общности трябва да участват в подготовката, изпълнението и оценката на стратегиите, насочени към тях, подчертава Агенцията на ЕС за основните права в изявление по повод Международния ден на ромите 8 април.

още »
 
Съвместно изявление по повод Международния ден за премахване на расовата дискриминация
„Расизмът и ксенофобията продължават да се отразяват в ежедневието на значителен брой хора в рамките на Европейския съюз” предупреди Агенцията на Европейския съюз за основните права в съвместна декларация с офиса на ОССЕ за демократични институции и човешки права (ОДИЧП) и Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) на Съвета на Европа. още »
 
FRA: Уроците на Холокоста не губят актуалност през ХХІ в.
Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA) оповести резултатите от първото проучване в ЕС за ролята на историческите обекти и музеи при изучаването на Холокоста и правата на човека на Министерската конференция в Аушвиц по случай Международния ден в памет на жертвите на националсоциализма през 2010 г. още »
 
Положението на ромите – граждани на ЕС, които се преместват и установяват в други държави – членки на Европейския съюз
На 9 ноември 2009 г. Агенцията на Европейския съюз за основните права представи доклада си „Положението на ромите – граждани на ЕС, които се преместват и установяват в други държави – членки”. Публикацията показва, че много роми – граждани на ЕС се установяват в други държави-членки в търсене на по-добри условия на живот, защото са подложени на расизъм, дискриминация и социално изключване. още »
 
Сравнителен доклад за жилищните условия на ромите и Travellers в държавите-членки на ЕС
Предистория на доклада: През декември 2007 г. Европейската комисия възложи на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) да изготви сравнителен доклад за положението на ромите и Travellers на цялата територия на Европейския съюз. В отговор FRA взе решение да се съсредоточи върху положението с жилищното настаняване, след като се консултира със заинтересованите страни, включително Европейската комисия и Съвета на Европа. още »
 
Доклад “Данни на фокус”: Мюсюлманите
Тъй като в много случаи пострадалите от дискриминация и други нарушения не съобщават на компетентните органи и събирането на данни за такива нарушения срещу етническите малцинства е ограничено в много държави-членки на ЕС, EU-MIDIS предоставя най-изчерпателните доказателства за дискриминация и нарушаване на правата на малцинствата в Европейския съюз. още »
 
Агенцията на Европейския съюз за основните права представи доклад за трафика на деца
На 7 юли 2009 г. Агенцията на Европейския съюз за основните права представи новия си доклад „Ролята на Европейския съюз в борбата с трафика на деца”. Всяка година огромен брой деца стават жертва на трафик, а броят на осъдените за това престъпление е крайно нисък. Докладът стига до заключението, че Европейският съюз трябва да прави повече в тази насока. Агенцията призовава към приемане на по-ефективно законодателство за борба с трафика на деца. Особено необходимо е подобряване на защитата и грижата за жертвите на това престъпление още »
 
Европейският съюз има нужда от общи действия за достигане на реални измерения на равноправието на ромите
“Налице са сериозни законодателни мерки за изкореняване на дискриминацията в рамките на ЕС, но обещанието да осигурим равни възможности все още остава неизпълнено за много от ромите и травълърите в нашето общество”, каза Анастасия Крикли, председател на Управителния съвет на АОП, в изявление по случай Международния ден на ромите – 8 април. още »
 
Пътят към равенството започва на местно равнище
Без да попадат във фокуса на общественото внимание, различни градове в Европа развиват иновативни практики и инициативи за поощряване на равенството и борба с расизма и дискриминацията. Докато общественото внимание много често е насочено към напрежението между общностите, насилствената радикализация и бедняшките гета в градовете, местните власти откриват начини да насърчат общностното единство чрез стратегии, които обслужват потребностите на всички граждани, независимо от етническата или религиозната им принадлежност. Тези практики и изводи са събрани в доклад, публикуван от Агенцията на Европейския съюз за основните права (АОП) и представен в Брюксел пред Комитета на регионите на ЕС на 3 март 2008 г. още »
 
Фратини: EUMC играе ключова роля в борбата на Европейския съюз с расизма
На 22 юни 2006 г. вицепрезидентът на Европейската комисия Франко Фратини, посети Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията във Виена. Той подчерта важната роля на Центъра в борбата на ЕС с расизма и благодари на служителите за тяхната работа през последните осем години. В качеството си на Комисар на Дирекция „Свободата, сигурност и правосъдие” вицепрезидента Фратини също така участва в семинар на ЕС относно борбата с расизма и ксенофобията. още »
 

 
   
pornload.cc