ЦИД>> Социологическа програма >> Публикации

 

 

Публикации

[ 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]
Борба срещу корупцията и злоупотребите
Борба срещу корупцията и злоупотребите в публичната администрация е новото заглавие от поредицата "антикорупционни христоматии", инициатива на Коалиция 2000 под името Чисто бъдеще. Сборникът е предназначен за широк кръг лица - държавни служители, представители на законодателната и съдебна власт, студенти и преподаватели, сдружения, които полагат усилия за преодоляване на проблема с корупцията в нашето общество. още »
 
Корупцията в 100 отговора
На 23 октомври 2000 г. в Пловдив Фондация "Гражданска връзка" и Съюзът на българските журналисти съвместно организираха семинара "Разследващата журналистика срещу корупцията: новото българско и европейско законодателство" в рамките на антикорупционните проекти на Коалиция 2000.

още »
 
Антикорупция

На 11 май 2000 г. в Центъра за изследване на демокрацията Коалиция 2000 се организира представянето на новоиздаденото учебно помагало "Антикорупция". Поканени бяха да присъстват представители на редица академични институции, дипломати, държавни организации и експерти. още »
 
Наказателно-правни аспекти в борбата срещу корупцията
"Наказателно-правни аспекти в борбата срещу корупцията" е поредното заглавие от поредицата публикации на антикорупционната инициатива Коалиция 2000. Автори на публикацията са преподавателите по наказателно право в СУ "Св. Климент Охридски" доц. Лазар Груев, доктор по право и Борис Велчев, доктор по право.
още »
 
Съдебна власт и корупция
"Съдебна власт и корупция" е новото заглавие от поредицата "Антикорупционни христоматии". То е издадено от Коалиция 2000 и Съюза на съдиите в България и е изготвено под съставителството и редакцията на Капка Костова, председател на Съюза на съдиите в България и доц. Лазар Груев, доктор по право, СУ "Св. Кл. Охридски".

още »
 
Икономическата цена на корупцията
Целта на това издание е да се очертае, доколкото е възможно, влиянието на корупцията върху икономическото развитие на държавата. Използвали сме публикации от различни автори по света, както и анализи и виждания за корупцията, с поглед от България. още »
 
Корупцията в парламентарната практика и законодателния процес
Трябваше да се случи азиатският финансов колапс от 1998 г., за да се разбере от водещи международни институции, че корупцията не е някакъв малък проблем наред с други малки проблеми - лошите пътища например - на развитието. Корупцията - т.е. ползването на държавен или друг публичен пост за постигането на лични или групови цели - се оказа способна да срине цели икономики и да създаде предпоставките дори за световна финансово-стопанска криза.

още »
 
Измерване и наблюдение на корупцията
През април 1997 г. по инициатива на български неправителствени организации и с подкрепата на Американската агенция за международно развитие беше създадена Коалиция 2000. Нейната основна цел е да повиши нетърпимостта към корупцията като с това спомогне за ограничаване на нейния размер. Дейностите на Коалиция 2000 включват разработването и прилагането на План за действие срещу корупцията, Система за мониторинг на корупцията (СМК) и информационно-образователна кампания. Настоящият сборник има за цел да запознае българския читател с някои основни проблеми, свързани с измерването на корупцията, корупционното поведение и нагласите спрямо корупцията и е пряко свързан с едно от основните направления на действие на Коалиция 2000 - СМК.

още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
   
pornload.cc