ЦИД>> Социологическа програма >> Събития

 

Събития

[ 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]
Дискусия относно трудовата миграция от България с делегация на Комисията по труд и социални въпроси на Германския Бундестаг
На 19 юни 2014 г. делегация на Комисията по труд и социални въпроси на Германския Бундестаг се срещна с експерти от Програма Сигурност и Социологическата програма на Център за изследване на демокрацията. Целта на срещата бе да бъдат обсъдени причините и влиянието на трудовата миграция от България към Германия с оглед предприемането на политически действия от страна на немския парламент. още »
 
Мониторинг на интеграцията на уязвими групи мигранти
На 18 и 19 февруари 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията организира работен семинар в рамките проекта „Оценка на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти“ (ASSESS). още »
 
Методология за изследване с участието на общността сред ромски общности
На 17 и 18 февруари 2014 г. в гр. София Центърът за изследване на демокрацията, съвместно със седемте страни партньори по проекта „Противодействие на нови форми на трафик на деца от ромски произход с участието на общността“ (CONFRONT), организира семинар, по време на който беше обсъдена методологията за участието на ромската общност в проекта. още »
 
Семинар “Oбсъждане методологията на проект CONFRONT”
На 17 февруари 2014 г. партньорските организации по проекта „Противодействие на нови форми на трафик на деца от ромски произход с участието на общността“ (CONFRONT) ще проведат в София заседание, на което ще обсъдят методология на провеждане на изследване чрез активно включване на ромските общности. още »
 
Cеминар на тема "Mониторинг на интеграцията на мигранти"
Центърът за изследване на демокрацията ще проведе семинар на тема мониторинг на интеграцията на мигранти. В срещата ще вземат участие представители на девет изследователски организации от Австрия, Белгия, Унгария, Италия, Малта, Полша, Словакия и Испания. още »
 
Оценка на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти
На 1 ноември 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията положи началото на инициатива, чиято цел е да се подобри интеграцията на уязвими групи мигранти – жени, деца и жертви на трафик. още »
 
Противодействие на нови форми на трафик на деца от ромски произход с участието на общността
Като част от своята стратегия за подпомагане на борбата с трафика на хора, Центърът за изследването на демокрацията стартира на 1 септември 2013 г. инициатива за подпомагане на най-уязвимите жертви – децата от социално изключените етнически малцинства. Проектът „Противодействие на нови форми на трафик на деца от ромски произход с участието на общността“ си поставя за цел да компенсира два недостатъка в досегашната практика на противодействие на трафика: липсата на задълбочено познание за новите форми на трафик на деца и липсата на активно включване на ромската общност като основна група в риск. още »
 
Кръгла маса: Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в България.
На 20 март 2013 г. в гр. София Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в България“, на която бяха представени резултати от изследване на законодателството, политиките и програмите за реинтеграция на деца – жертви на трафик в България. още »
 
Международна конференция: Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз.
На 20 март 2013 г. в гр. София Центърът за изследване на демокрацията организира конференция на тема „Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз“. още »
 
Учители и ученици срещу тормоза в Интернет
Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за безопасен интернет и набират учители доброволци от софийски училища за включване в обучение по методика, разработена от изследователски екип от пет европейски държави, за оценка и самооценка на риска тийнейджър да стане жертва на онлайн тормоз. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 
   
pornload.cc