Image gallery
 
Г-н Бокслайтнер представя дейността на Баварската криминална служба в областта на отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност
[close]