Image gallery
 
От ляво на дясно: Антон Станков, министър на правосъдието, Неделчо Беронов, председател на Конституционния съд
[close]