Image gallery
 
От ляво на дясно: Агрон Сояти, Ръководител на работна група, Център за борба с трансграничната престъпност, Букурещ, ген. Румен Миланов, Директор на НСБОП, Тихомир Безлов, Главен експерт, Център за изследване на демокрацията и Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра
[close]