Image gallery
 
Ейндрю Уилкинсън, Ръководител на екип в Центъра за контрол на въоръженията в ЮИЕ към ПРООН
[close]