Image gallery
 
Филип Гунев, научен сътрудник в Европейската програма на Центъра, представя заключенията на доклада "Българският износ на оръжие"
[close]