Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, председател на УС, Център за изследване на демокрацията (ляво) и г-жа Лидия Шулева, заместник-председател на Министерския съвет и министър на икономиката
[close]