Image gallery
 
Участниците от Хърватия (ляво) и г-н Оскар де Брун Копс, постоянен представител на Световна банка в България
[close]