Image gallery
 
От дясно на ляво: д-р Огнян Шентов, председател на УС, Център за изследване на демокрацията, Антон Станков, Министър на правосъдието, посланик Хосе Лопез-Хоррин, посолство на Испания, д-р Мария Йорданова, Директор на правната програма, Център за изследване на демокрацията, г-жа Екатерина Михайлова, Народен представител, ОДС, Заместник-председател, Комисия по правни въпроси и г-жа Нели Куцкова, Председател, Софийски окръжен съд и Председател на Съюза на съдиите в България
[close]