Image gallery
 
Г-жа Нели Куцкова, Председател, Софийски окръжен съд и Председател на Съюза на съдиите в България, г-жа Екатерина Михайлова, Народен представител, ОДС, Заместник-председател, Комисия по правни въпроси и д-р Мария Йорданова, Директор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията
[close]