Image gallery
 
Г-н Румен Георгиев, заместник директор на Националната следствена служба (дясно) и г-н Ангел Александров, директор на Националната следствена служба (ляво)
[close]