Image gallery
 
Г-жа Дебра Макфарланд, Ръководител на мисията на Американската агенция за международно развитие, България (дясно) и д-р Огнян Шентов, председател на УС, Център за изследване на демокрацията
[close]