Image gallery
 
Г-н Георги Николов, Председател на Сметната палата (ляво) и г-жа Татяна Дончева, Народен представител, Комисия по правни въпроси
[close]