Image gallery
 
Г-н Христо Манчев, заместник главен прокурор и ръководител на Върховната касационна прокуратура (ляво) и г-н Бойко Коцев, Заместник-министър на вътрешните работи
[close]