Image gallery
 
Г-жа Екатерина Михайлова, Народен представител, ОДС, Заместник-председател, Комисия по правни въпроси, (ляво) и д-р Мария Йорданова, Директор на правната програма, Център за изследване на демокрацията
[close]