Image gallery
 
Шести обществено-политически форум срещу корупцията - 17 февруари 2004 година
[close]