Image gallery
 
Участниците в конференцията "Към общ дневен ред на сигурността в Югоизточна Европа" - 5-6 септември, 2003 г.
[close]