Image gallery
 
Анелия Асенова, Главен експерт-юрист в отдел "Военно обучение", Управление "Личен състав", ГЩ на БА и ген. Чавдар Червенков, главен експерт в Европейската програма на Центъра
[close]