Image gallery
 
От ляво на дясно: доц. д-р Иван Мавров, НВУ-гр. Шумен, Васил Жилевски, Авиационен факултет-Долна Митрополия, полк. доц. д-р Красимир Марков, Факултет "Артилерия, ПВО и КИС", НВУ-Шумен, подп. Димитър Димитров, НВУ-Велико Търново, Светозар Димитров, Авиационен факултет-Долна Митрополия и кап.III ранг Андреян Андреев, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
[close]