Image gallery
 
От ляво на дясно: Георги Чернев, заместник-председател, Българска търговско-промишлена палата; Петкан Илиев, старши научен сътрудник, Център за изследване на демокрацията; Андрияна Сукова-Тошева, изпълнителен директор, Българска международна стопанска асоциация
[close]