Image gallery
 
От ляво на дясно: Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд; Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд; д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма в Центъра за изследване на демокрацията
[close]