Image gallery
 
От ляво на дясно: Владислав Славов, председател на Върховния административен съд, Тоньо Железчев, заместник-министър на вътрешните работи, проф. Тодор Тодоров, съдия в Конституционния съд
[close]