Image gallery
 
Д-р Васил Киров, директор на Агенция "Бюро за финансово разузнаване" (ляво) и Румен Миланов, директор на НСБОП (дясно)
[close]