Image gallery
 
От ляво на дясно: Карен Креймър, правен съветник в посолството на САЩ в България, Владислав Славов, председател на Висшия административен съд, проф. Тодор Тодоров, съдия от Конституционния съд
[close]