Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Стайнар Хаген, Заместник-директор в Министерството на външните работи на Норвегия, г-жа Венцислава Янчовска, Програмен директор, Innovation Norway, г-жа Тьонес Сванес, Главен съветник към Министерството на външните работи на Норвегия и г-н Туре Ласе Би, Директор, Норвежка програма за сътрудничество
[close]