Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Тьонес Сванес, Главен съветник към Министерството на външните работи на Норвегия, г-н Туре Ласе Би, Директор, Норвежка програма за сътрудничество, г-жа Елина Павлова, Експерт проекти, Норвежко посолство в София, г-н Бьорн Бьорнсен, Регионален директор за ЦИЕ и Балтийските държави, Innovation Norway, г-жа Берит Хелене Петерсен, Главен съветник, Министерство на външните работи на Норвегия и г-жа Ане Лисе Рогнлидален, Търговски съветник, Норвежка програма за сътрудничество, Innovation Norway
[close]