Image gallery
 
Г-н Бьорн Бьорнсен, Регионален директор за ЦИЕ и Балтийските държави, Innovation Norway (в ляво) и г-жа Берит Хелене Петерсен, Главен съветник, Министерство на външните работи на Норвегия
[close]