Image gallery
 
Г-н Стайнар Хаген, Заместник-директор в Министерството на външните работи на Норвегия
[close]