Image gallery
 
Г-жа Тьонес Сванес, Главен съветник към Министерството на външните работи на Норвегия (в ляво) и г-н Туре Ласе Би, Директор, Норвежка програма за сътрудничество
[close]