Image gallery
 
От дясно на ляво: Г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма; г-н Марк Майнардус, Ръководител, Фондация “Фридрих Еберт”, България и г-н Руслан Стефанов, Директор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
[close]