Image gallery
 
Г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма (в дясно) и г-н Едуард Чау, Главен експерт към Програмата за енергийна и национална сигурност на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон
[close]