Image gallery
 
От ляво на дясно: Посланика на Швеция г-н Пол Бейер; г-н Едуард Чау, Главен експерт към Програмата за енергийна и национална сигурност на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон и г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
[close]