Image gallery
 
Г-жа Туве Скарстейн, посланик на Кралство Норвегия в България (в ляво) и г-жа Цветелина Бориславова, Председател на Надзорния съвет на СИБАНК
[close]