Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма; д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията и Посланик Джон М. Ордуей, Временно управляващ Посолството на САЩ
[close]