Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията; Посланик Джон М. Ордуей, Временно управляващ Посолството на САЩ; г-н Мартин Димитров, Председател на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и г-жа Туве Скарстейн, посланик на Кралство Норвегия в България
[close]