Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Едуард Чау, Главен експерт към Програмата за енергийна и национална сигурност на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон; г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма; г-н Мартин Димитров, Председател на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм; д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията и Посланик Джон М. Ордуей, Временно управляващ Посолството на САЩ
[close]