Image gallery
 
От ляво на дясно: Христо Ангелов, зам.-министър на правосъдието; посланик Джон Ордуей; д-р Огнян Шентов; Цветан Цветанов, заместник-министър-председател и министър на вътрешните работи.
[close]