Image gallery
 
От ляво на дясно: Анастас Анастасов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 41-ото ОНС; Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд.
[close]