Image gallery
 
От ляво на дясно: Иванка Иванова, директор на Правна програма на Институт Отворено общество; Бойко Славчев, началник на кабинета на министъра на вътрешните работи.
[close]