Image gallery
 
От ляво на дясно: Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи; Анастас Анастасов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 41-ото ОНС; Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд; о.р. генерал Чавдар Червенков, директор на Европейската програма на Центъра за изследване на демокрацията.
[close]