Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Веселин Вучков, зам.-министър на вътрешните работи; Христо Ангелов, зам.-министър на правосъдието.
[close]