Image gallery
 
От ляво на дясно: Христо Ангелов, зам.-министър на правосъдието; посланик Джон Ордуей, временно управляващ посолството на САЩ в България; Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
[close]