Image gallery
 
От ляво на дясно: ген. Калчо Таушанов, ректор на Академията на МВР, г-н Ролф Балтзерсен, посланик на Норвегия и д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра
[close]