Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Тихомир Безлов, старши експерт в Центъра за изследване на демокрацията и д-р Емил Ценков, старши експерт към Центъра за изследване на демокрацията
[close]