Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Армин Херфорд, офицер за свръзка към посолството на Германия; г-н Волфганг Вендел, консул в посолството на Германия; г-н Рейнхард Кройцер, Главен инспектор към Федералната криминална полиция на Германия; г-жа Урсула Тьотел, Главен инспектор към Федералната криминална полиция; д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията
[close]